THUẾ

Chúng tôi hỗ trợ khách hàng về các vấn đề liên quan đến thuế (có thể) phát sinh trong các giao dịch xuyên biên giới hoặc đầu tư quốc tế. Thông qua sự liên kết chặt chẽ với các công ty luật hàng đầu trong lĩnh vực thuế tại Singapore, Malaysia, Anh, Đức, Hoa Kỳ, Thái Lan, Thụy Sĩ và các nước khác, chúng tôi luôn sẵn sàng cung cấp các giải pháp hữu ích cho các các nhân, tổ chức tài chính và thương mại.

 Với mỗi khách hàng chúng tôi xây dựng quan hệ đối tác lâu dài dựa trên sự hiểu biết rõ ràng về hoạt động kinh doanh của khách hàng và mục tiêu chiến lược của họ.

 Dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

  • Lập kế hoạch thuế trong các công ty, dự án đầu tư, lập kế hoạch thuế quốc tế
  • Tư vấn thuế trong các giao dịch và kế hoạch thuế của cá nhân kinh doanh
  • Tư vấn về thuế của các công ty và cá nhân
  • Phân tích sơ bộ hậu quả về thuế trong các giao dịch kinh doanh khác nhau
  • Chuẩn bị khai thuế công ty và kê khai thuế cho cư dân và người không cư trú
  • Giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực thuế; và
  • Tư vấn về các vấn đề chuyển giá
TOP