Hoàng Quốc Việt

cộng sự cao cấp

Cộng sự pháp lý Hoàng Quốc Việt là thành viên của Nhóm tư vấn pháp lý doanh nghiệp và M&A, chuyên tư vấn cho các nhà đầu tư trong vào ngoài nước đối với các dự án khác nhau, bao gồm giao dịch trên thị trường vốn, quỹ đầu tư, mua bán và sáp nhập doanh nghiệp, các vấn đề pháp lý chung của doanh nghiệp cũng như hỗ trợ thực hiện các mô hình hợp tác đầu tư.

Trong khi tham gia tư vấn trong lĩnh vực doanh nghiệp và đầu tư, Việt còn hỗ trợ thực hiện rất nhiều khách hàng đa quốc trong việc có được các loại giấy phép, giấy chứng nhận, qua đó tiếp cận thị trường Việt Nam.

Gia nhập DLP năm 2019, Việt xác định sự nghiệp sẽ trở thành một luật sư chuyên nghiệp, qua đó có thể tham gia hỗ trợ khách hang sâu rộng hơn nữa trong các dự án và giao dịch quốc tế.

Việt tốt nghiệp Cử nhân Luật chất lượng cao và Cử nhân Quản trị Kinh doanh chất lượng cao của trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngoài tiếng Việt, Việt có khả năng sử dụng thành thạo tiếng Anh và tiếng Đức.

Hoàng Quốc Việt

Thông tin liên hệ
Điện thoại: +84.28.22202745 (112)
Email: viethoang@dl-partner.com

TOP