Nguyễn Hồ Như Anh

cộng sự cao cấp

Cộng sư Nguyễn Hồ Như Anh có bằng cử nhân Luật trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh, là thành viên của Đoàn Luật sư Tp. Hồ Chí Minh.

Trước khi tham gia DLP, cộng sự Như Anh đã có thời gian làm việc trong bộ phận pháp chế của một công ty xây dựng hàng đầu tại Việt Nam. Cộng sự Như Anh cũng có kinh nghiệm trong những lĩnh vực liên quan đến trọng tài thương mại, được tích lũy trong thời gian làm việc tại VIAC. Mảng hoạt động chuyên môn của cộng sự Như Anh bao gồm pháp luật doanh nghiệp, di cư, lao động, hôn nhân gia đình và giải quyết tranh chấp dân sự.

Nguyễn Hồ Như Anh

Thông tin liên hệ
Điện thoại: +84.28.22202745 (104)
Email: nhuanhnguyen@dl-partner.com

TOP