THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

Chúng tôi cung ứng các dịch vụ tư vấn pháp lý chuyên nghiệp trong lĩnh vực thương mại quốc tế, bao gồm cả những vấn đề liên quan đến luật WTO và các thỏa thuận thương mại khu vực (RTA) mà Việt Nam là thành viên, chống bán phá giá, các biện pháp khắc phục thương mại và thụ tục thương mại đặc biệt khác cũng như tiến hành thủ tục pháp lý chống lại các kết quả điều tra. Hơn nữa, chúng tôi cũng giúp khách hàng đánh giá rủi ro khi thâm nhập thị trường và phương án phòng ngừa và giảm nhẹ thiệt hại nếu sản phẩm nhập khẩu của họ trở thành đối tượng của các thủ tục điều tra thương mại. Dịch vụ tư vấn của chúng tôi sẽ giúp khách hàng đạt được kết quả thuận lợi trong thủ tục điều tra liên quan và kết thúc chúng mà không bị áp các chế tài.

Chúng tôi tư vấn cho các công ty thương mại trong quan hệ của họ với cơ quan hải quan, trong việc phát triển các chiến lược cho hoạt động xuất nhập khẩu, trong các vấn đề khác liên quan tới nhập khẩu hàng hoá đầu vào sản xuất, tạm nhập tái xuất, giúp họ hoàn tất hiệu quả thủ tục hải quản thông quan và thuế quan.

Chúng tôi tư vấn về các vấn đề như :

  • Hỗ trợ khách hàng chuẩn bị, ký kết và thực hiện các giao dịch thương mại quốc tế;
  • Thủ tục điều tra chống bán phá giá, chống trợ cấp và hành động tự vệ thương mại;
  • Đánh giá rủi ro trong các thủ tục điều tra chống bán phá giá đối với hàng hóa xuất khẩu của khách hàng tại các nước ngoài;
  • Đại diện khách hàng trong thủ tục chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ, giảm thuế chống bán phá giá hoặc miễn áp dụng thuế chống bán phá giá, thủ tục rà soát hành chính và rà soát tư pháp của các kết luận điều tra của cơ quan điều tra;
  • Tư vấn về luật WTO, các thỏa thuận đa phương và song phương, bao gồm phân tích các chính sách cạnh tranh;
  • Tư vấn về thỏa thuận phân phối độc quyền liên quan đến nhập khẩu song song, yêu cầu chống độc quyền, v.v.
TOP