MUA BÁN & SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP

Chúng tôi cung cấp một loạt các dịch vụ và hỗ trợ cho các dự án mua bán và sáp nhập doanh nghiệp (M&A) trong nước và quốc tế, bao gồm:

  • Tư vấn về các cơ cấu thâu tóm doanh nghiệp
  • Tái cấu trúc cơ cấu tổ chức và cơ cấu tài sản của doanh nghiệp trước giao dịch nhằm giúp cho giao dịch được thực hiện hiệu quả
  • Kiểm tra, rà soát pháp lý đối với các doanh nghiệp mục tiệu và tư vấn quản lý rủi ro
  • Soạn thảo và đàm phán các văn bản cần thiết cho giao dịch (các thoả thuận mua bán cổ phần và các tài sản doanh nghiệp và các văn bản liên quan khác)

Chúng tôi cung cấp giải pháp hoàn chỉnh cho các giao dịch M&A phức tạp và chú ý tới từng chi tiết của tất cả các vấn đề phát sinh trong giao dịch. Chúng tôi luôn có các đánh giá chi tiết về từng khía cạnh pháp lý của giao dịch, bao gồm và không giới hạn bởi các vấn đề liên quan tới pháp luật doanh nghiệp, tài chính, thuế, lao động, sở hữu trí tuệ và bất động sản và cạnh tranh.

Nhiều dự án M&A mà chúng tôi tham gia tư vấn mang tính chất quốc tế. Chúng tôi có kinh nghiệm làm việc với các hãng luật nước ngoài và có thể nhanh chóng hình thành các nhóm công tác bao gồm các chuyên gia pháp luật từ các hệ thống pháp luật khác nhau để có thể triển khai tư vấn dự án liên quan một cách hiệu quả và có chất lượng quốc tế.

TOP