Fortin Célia

Cố vấn pháp lý

Cố vấn Fortin Célia, cử nhân ngành Luật của Đại học Bordeaux (Pháp), có kinh nghiệm làm việc tại Ba Lan và Pháp.

Lĩnh vực hành nghề của cố vấn liên quan đến cơ sở hạ tầng và thi công công trình. Cố vấn Fortin Célia cũng đã tham gia tư vấn cho nhiều dự án xây dựng hạ tầng kĩ thuật, cũng như các vụ tranh chấp giữa các chủ đầu tư, các tư vấn viên và các nhà thầu dự án trong nhiều giai đoạn của quá trình tố tụng.

Cố vấn Fortin Célia có thể sử dụng cả tiếng Anh và tiếng Pháp.

Fortin Célia

Thông tin liên hệ
Điện thoại: +84.28.22202745 (110)
Email: fortincelia@dl-partner.com

TOP