Lê Viễn Đông

Cố vấn pháp lý

Ông Lê Viễn Đông tốt nghiệp cử nhận Luật tại trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh năm 2001. Trước khi gia nhập DLP vào năm 2019, ông Đông từng có hơn 09 năm làm phụ trách pháp chế tại một doanh nghiệp nhà nước lớn của TP. Hồ Chí Minh chuyên thực hiện các dự án đầu tư và liên doanh với nước ngoài thực hiện các dự án phát triển nhà, kinh doanh bất động sản. Ông cũng có nhiều năm công tác trong lĩnh vực thanh tra nhà nước với nhiều kinh nghiệm làm việc liên quan đến các vấn đề pháp luật về đất đai, chính sách đền bù giải tỏa, khiếu nại hành chính.

Ông Lê Viễn Đông tham gia cố vấn DLP trong các dự án liên quan tới đất đai, xây dựng, bất động sản và phát triển cơ sở hạ tầng.

Lê Viễn Đông

Thông tin liên hệ
Điện thoại: +84.28.22202745 (109)
Email: dongle@dl-partner.com

TOP