tuyển dụng

Con người là tài sản quan trọng tại công ty luật của chúng tôi. Một nhóm làm việc với các luật sư kinh nghiệm, chuyên nghiệp và tận tâm là yếu tố cơ bản cho thành công. Chúng tôi, do đó, cung cấp nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp, nâng cao chuyên môn, một mức thù lao hấp dẫn và duy trì một bầu không khí hợp tác và tôn trọng lẫn nhau giữa các nhân viên.
Chúng tôi thường xuyên tổ chức các cuộc phỏng vấn với các luật sư và chuyên gia tư vấn sẵn sàng để trở thành thành viên của công ty chúng tôi và có được kinh nghiệm giải quyết các vấn đề pháp lý phức tạp và nhiều thách thức. Kiến thức pháp luật, tham vọng và tin thần phấn đấu tìm ra giải pháp là một dấu hiệu thực sự để bạn thử tìm một chỗ trong công ty chúng tôi.
Hãy gửi cho chúng tôi bản lý lịch, thư xin việc, một ảnh hộ chiếu đến e-mail sau office@victoryllc.com.vn và chúng tôi sẽ liên lạc với bạn sau khi xem xét tư cách ứng cử viên của bạn.

TOP