Đỗ Hải Hà

cố vấn pháp lý

Trước khi gia nhập DLP vào năm 2016, ông Hà từng có hơn 12 năm hành nghề luật, trong đó có nhiều năm làm việc tại một công ty luật nước ngoài có cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh. Chuyên môn của ông Hà bao gồm pháp luật doanh nghiệp, thương mại và lao động, cũng như giải quyết tranh chấp ngoài toà. Ông Hà đã từng tư vấn cho nhiều tập đoàn hàng đầu thế giới, bao gồm những công ty hoạt động trong lĩnh vực máy tính, dược và khách sạn. Ngoài ra, ông cũng hoạt động với tư cách là chuyên gia kỹ thuật độc lập trong nhiều dự án tái thiết pháp luật lao động tại Việt Nam được tài trợ bởi ILO và các nhà tài trợ nước ngoài.

Ông Đỗ Hải Hà tốt nghiệp cử nhân luật tại Đại học Luật Hà Nội, hoàn thành chương trình thạc sĩ và tiến sĩ tại Đại học Melbourne. Với kinh nghiệm làm việc tại nhiều đại học khác nhau trong vòng hơn 14 năm qua, ông đã xuất bản nhiều bài viết chuyên sâu ở Việt Nam cũng như quốc tế. Các ấn phẩm sắp tới của ông Hà bao gồm nhiều phần được biên tập tổng hợp và được phát hành bởi Cambridge University Press, Oxford University Press and Hart Publishing.

Khi gia nhập DLP, ông Đỗ Hải Hà phụ trách mảng lao động, dịch vụ khách sạn, năng lượng và phát triển dự án.

Ngoài tiếng Việt, ông Đỗ Hải Hà có thể sử dụng và tư vấn thành thạo bằng tiếng Anh.

Đỗ Hải Hà

Thông tin liên hệ
Điện thoại: +84.28.22202745 (102)
Email: hado@dl-partner.com

TOP