Ngô Quang Vũ

luật sư cấp cao

Ngô Quang Vũ là một thành viên chủ chốt mới của Victory trong mảng doanh nghiệp và thương mai. Ông Vũ có nhiều kinh nghiệm tư vấn các vấn đề trong lĩnh vực mua bán – sáp nhập và doanh nghiệp tại Việt Nam, đồng thời đã từng hỗ trợ sâu sát cho nhiều khách hàng hoạt động trong ngành thương mại điện tử và năng lượng tái tạo.

Trước khi gia nhập Victory, Vũ đã làm việc tại những công ty luật quốc tế lớn và những công ty đa quốc gia tầm cỡ tại Tp. Hồ Chí Minh và Bangkok.

Ông tốt nghiệp cử nhân luật tại Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh và hiện đang trong quá trình hoàn tất chương trình thạc sĩ luật tại Đại học Penn State, nơi mà ông là người đạt được học bổng tài năng.

Ngoài ngôn ngữ mẹ đẻ là tiếng Việt, ông Vũ có thể giao tiếp và tư vấn thành thạo cho khách hàng bằng tiếng Anh.

Vũ làm việc thường xuyên tại Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam và Pennsylvania, Hoa Kỳ.

Ngô Quang Vũ

Thông tin liên hệ
Điện thoại: +84.28.22202745
Email: vungo@victoryllc.com.vn

TOP