LUẬT SƯ

Lê Thị Tuyết Dung

Giám đốc điều hành
Thông tin liên hệ
Điện thoại: +84.28.22202745 (108)
Email: dungle@dl-partner.com

Trần Việt Dũng

Thành viên sáng lập
Thông tin liên hệ
Điện thoại: +84.28.22202745 (107)
Email: dungtran@dl-partner.com

Trịnh Văn Hiệp

Luật sư thành viên
Thông tin liên hệ
Điện thoại: +84.28.22202745 (106)
Email: hieptrinh@dl-partner.com

Đỗ Hải Hà

Cố vấn pháp lý
Thông tin liên hệ
Điện thoại: +84.28.22202745 (102)
Email: hado@dl-partner.com

Lê Viễn Đông

Cố vấn pháp lý
Thông tin liên hệ
Điện thoại: +84.28.22202745 (109)
Email: dongle@dl-partner.com

Fortin Célia

Cố vấn pháp lý
Thông tin liên hệ
Điện thoại: +84.28.22202745 (110)
Email: fortincelia@dl-partner.com

Nguyễn Hồ Như Anh

Cộng sự cao cấp
Thông tin liên hệ
Điện thoại: +84.28.22202745 (104)
Email: nhuanhnguyen@dl-partner.com

Hoàng Quốc Việt

Cộng sự cao cấp
Thông tin liên hệ
Điện thoại: +84.28.22202745 (112)
Email: viethoang@dl-partner.com

Huỳnh Thị Mỹ Duyên

Cộng sự
Thông tin liên hệ
Điện thoại: +84.28.22202745 (113)
Email: duyenhuynh@dl-partner.com

Huỳnh Công Tấn

Cộng sự
Thông tin liên hệ
Điện thoại: +84.28.22202745 (118)
Email: tanhuynh@dl-partner.com

Khưu Hồng Linh

Cộng sự
Thông tin liên hệ
Điện thoại: +84.28.22202745 (111)
Email: linhkhuu@dl-partner.com

TOP